HỆ THỐNG ĐO CHẤT LƯỢNG TRUY CẬP INTERNET TẠI VIỆT NAM

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

Lịch sử kết quả đo

Ngày giờ Mạng / ISP Download [Mbps] Upload [Mbps] Ping [ms] Jitter [ms] Điểm đo Đánh giá của bạn